Algemene voorwaarden

Op alle communicatie, opdrachten en handelingen van de Excel Academy zijn de Algemene Voorwaarden van de Excel Academy van toepassing, zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer xx.xx.xx.xx.

Bij iedere offerte van de Excel Academy worden onze Algemene Voorwaarden meegezonden. Onze Algemene Voorwaarden kunt u ook downloaden op deze site.

Download Algemene voorwaarden