Automatisch een werkboek sluiten

Veel mensen werken in een omgeving waar gegevens vertrouwelijk zijn. Zeker als het om cijfers gaat…