De functie X.ZOEKEN

Met de Excel functie X.Zoeken kun je in lijsten, tabellen en databases nagenoeg alles opzoeken.…

De functie VERT.ZOEKEN (Vertikaal Zoeken)

De functie Vert.Zoeken, vertikaal zoeken, is misschien wel de meest gebruikte functie in Excel.…

Excel foutmeldingen

Functies en formules zijn krachtige hulpmiddelen, maar leiden soms tot ergernis. Indien je namelijk…