Excel foutmeldingen

Gebruik EXCEL’s foutmeldingen om fouten te voorkomen!

Functies en formules zijn krachtige hulpmiddelen, maar leiden soms tot ergernis.Indien je een formule wijzigt of een van de invoerwaardes van een functie verwijdert kan Excel een foutmelding als uitkomst tonen.Niet leuk, maar wel handig want het geeft in grote lijnen aan waar de oorzaak van de fout gezocht kan worden! Excel kent 7 foutmeldingen. Deze tip beschrijft ze en geeft suggesties voor oplossingen.

#DEEL/0!
Dit betekent dat de formule probeert te delen door 0 en dat kan niet!
Vaak ontstaat dit doordat in de formule een referentie wordt gebruikt naar een cel die leeg is, of de waarde 0 bevat.

#GETAL!
Dit betekent dat er een fout is met betrekking tot een getal in de formule.
Meestal ligt de oorzaak in het gebruik van een ongeldig argument.

#LEEG!
Deze foutmelding verschijnt indien de intersectie van bereiken geen gemeenschappelijke cel bevat.

#NAAM?
Dit betekent dat de formule rekent met een naam die Excel niet kent.
De oorzaak kan o.a. betrekking hebben op een verkeerd gespelde naam of het feit dat de functie deel uitmaakt van een invoegtoepassing zoals de Analysis Toolpack.

#N/B
Dit betekent “Niet Beschikbaar” en houdt in dat de formule geen resultaat kan geven.
De oorzaak heeft meestal betrekking op verkeerd gevulde of missende argumenten van de functie of formule.

#VERW!
Dit betekent dat de formule een ongeldige cel verwijzing bevat.
Meestal is dit het resultaat van het verwijderen van een rij of kolom, of het verwijzen naar een niet bestaand cel adres zoals C0.

#WAARDE!
Dit betekent dat er in de formule een ongeldig argument wordt gebruikt. Meestal wordt dit veroorzaakt door het gebruiken van een verkeerd data type. De Foutmelding #WAARDE! kan ook verschijnen omdat de formule verwijst naar cellen die (al dan niet verborgen) spaties bevatten.